Blog - Flatcare
Flatcare poszukuje osób, które chcą z nami zmieniać rynek nieruchomości w Polsce. Zobacz listę stanowisk, na które aktualnie rekrutujemy tutaj

Jak napisać rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron?

Nawet w najbardziej udanej relacji ‘wynajmujący – najemca’, może z czasem pojawić się konieczność rozstania. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak stworzyć dokument rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron, tak aby jak najbardziej ułatwić ten proces osobom zainteresowanym. Dodajmy, że sporzą...

Czym jest umowa najmu okazjonalnego i co powinna zawierać?

Dla każdego właściciela lokalu na wynajem, głównym celem jest znalezienie uczciwego najemcy, który będzie darzył szacunkiem powierzone mu dobro. Dobra, ale też uregulowana formalnie relacja na linii właściciel – najemca, pozwala ‘spać spokojnie’ o...

Umowa najmu lokalu mieszkalnego, wskazówki oraz wzór

Posiadasz lokal na wynajem? A może poszukujesz dla siebie nowego miejsca zamieszkania? Kiedy te dwie strony już się odnajdą i poczują, że to jest ‘to’ – należy pamiętać, że dobrze skonstruowana umowa najmu pozwoli uniknąć nieporozumień, a także za...

Najem okazjonalny - koszty, zastosowanie, przepisy i formalności

Najem okazjonalny staje się coraz bardziej popularną formą umowy zawieranej między właścicielem mieszkania, a najemcą. Jest on uważany za najbezpieczniejszą formę kontraktu, z perspektywy osoby wynajmującej swoją nieruchomość. Na czym polega taka ...

Czemu pobieranie prowizji od obu stron transakcji czyni więcej złego niż dobrego?

Standardy w innych krajach Wysokość prowizji pobieranych przez agencje nieruchomości oraz to, czy obciąża się nią obie strony transakcji czy tylko jedną - jest to przedmiot dyskusji zarówno osób z branży, jak i klientów na całym świecie. Tendencj...

Weryfikacja najemcy - Jak robić to skutecznie?

Powierzając nieznajomej osobie swoje dobro, jakim jest nieruchomość, chcemy zminimalizować możliwość wystąpienia jakichkolwiek nieprzyjemności w procesie najmu. Właściciele mający już doświadczenie w wynajmie mieszkań, niejednokrotnie dzielą się o...

Protokół zdawczo-odbiorczy, wskazówki oraz wzór

Zawarcie umowy najmu lokalu (wzór i wskazówki dostępne tutaj) jest ważnym krokiem zarówno dla osoby wynajmującej, która zawierza swoje dobra drugiej osobie, jak i dla najemcy, który przyjmuje na siebie odpowiedzialność dbania o czyjąś nieruchomość...